ZPRÁVA O ČINNOSTI ZO SDČR V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ ZA ROK 2014.

ZPRÁVA O ČINNOSTI  ZO  SDČR V NOVÉM  MĚSTĚ NA MORAVĚ ZA ROK 2014.

 

POČET  ČLENŮ  ZO:  103  včetně místních částí Maršovice, Pohledec, Petrovice

POČET  ČLENŮ  VÝBORU:  9

REVIZNÍ KOMISE:  3

 

VÝBOR :

Mgr. TOPINKOVÁ        LIBUŠE              PŘEDSEDA

ŽÁKOVÁ               HELENA            I.  MÍSTOPŘEDSEDA

POUKAROVÁ       HANA                II.  MÍSTOPŘEDSEDA

VEDROVÁ             LUDMILA         HOSPODÁŘ

JEŽOVÁ                 JAROSLAVA    POKLADNÍ

ALBRECHTOVÁ   ALENA             SPRÁVA  WEBOVÝCH  STRÁNEK  KS

FIALOVÁ               JARMILA          PŘÍPRAVA OBČERSTVENÍ PŘI SCHŮZÍCH

BENEDIKTOVÁ    MILENA            PÉČE O VÝVĚSNÍ  SKŘÍŇKU

ŠEVČÍKOVÁ          ZDEŇKA           ČLEN

 

REVIZNÍ KOMISE :

KOTTOVÁ              ANNA                PŘEDSEDA

SÁBLÍKOVÁ          BOŽENA           ČLEN

URBANOVÁ           MARTA            ČLEN

 

Výbor naší ZO se scházel na svých schůzích pravidelně 1x za měsíc – připravoval program činnosti na jednotlivé měsíce a konkrétní uspořádání všech akcí.

Akce klubu se konají pravidelně každý týden / kromě letních prázdnin / většinou v pondělí v 15 hodin v jídelně DPS na Žďárské ulici. V roce 2014 jsme byli nuceni změnit 2x svoje působiště, protože jednou byla v jídelně DPS nastěhována Zdislava a potom mateřská škola  /jednalo  se o rekonstrukce jejich budov/.

Na počátku každé akce byli členové informováni o plánovaných akcích na nadcházející období, o jednáních KR SDČR i KR seniorů, v roce 2014 také o závěrech 9. sjezdu SD ČR. Vždy jsme si připomněli i akce, které konají jiné subjekty v našem městě.

Paní předsedkyně Topinková se 5.11.2014  zúčastnila 9. sjezdu SDČR v Praze, na kterém byla zvolena nová  ÚR SDČR. Předsedou se stal opět Ing. Pospíšil, místopředsedy pánové Prášek a Vodák.  Domníváme se, že tato volba nebyla  spravedlivá vůči dosavadní místopředsedkyni Haně Němcové, která dlouhá léta v Ústřední radě aktivně pracovala a zasloužila se o založení webových stránek SDČR.

Zklamal nás také přístup čelních představitelů státu, kteří byli na sjezd pozváni, avšak nedostavili se. Jako hosté vystoupili pouze: senátor Veleba, předseda SD na Slovensku Ing.  Lipňanský, předseda ÚRS Dr. Pernes a místopředseda Eugaru pan Vajs. Byla nám přečtena zdravice ministra zdravotnictví Němečka. Nabyli jsme dojmu, že všichni představitelé mluví o tom, jak jim na seniorech záleží, ale skutečnost je poněkud jiná.

K informování veřejnosti o naší činnosti slouží vývěsní skříňka na budově nákupního střediska, informace jsou pravidelně zveřejňovány v Novoměstsku / měsíčník je doručován všem rodinám v našem městě /, v letácích IC, v místním rozhlasu. Podrobné informace o naší činnosti jsou uvedeny na webových stránkách klubu, w-stránkách SDČR a dalších organizací.

Městskému úřadu v našem městě musíme poděkovat za to, že nám po dohodě s vedením DPS poskytuje prostory pro naše akce a každoročně mám finančně přispívá na činnost. V roce 2014 to bylo 20 000 Kč – využíváme je na pokrytí částečných nákladů na dopravu autobusem při poznávacích zájezdech a cestách na divadelní představení našich seniorů. Každý rok máme také možnost konat oslavu Mezinárodního dne seniorů v místním kulturním domě a nemusíme platit nájemné, což je pro nás velká finanční pomoc. Již  2x jsme se účastnili slavnostního večera pana starosty, v roce 2014 tam byly členky výboru Alena Albrechtová a Helena Žáková.                                                                                                                         My vycházíme MěÚ na požádání také vstříc – v dubnu 2014 jsme se zúčastnili otevření Naučné stezky ke Třem křížům v dobovém turistickém oděvu a v červnu přivítaly 2 naše členky / Topinková a Ježová / v horáckých krojích pana prezidenta Miloše Zemana tradičně chlebem a solí.

Náš klub se často účastní akcí, které pořádá město či jiné organizace – např. Sbírka motýlů, Nova Civitas  / tam míváme svůj stánek /, Noc kostelů a muzeí, otevření naučné stezky ke 3 křížům, akce Na jedné lodi, Spolubál  a pod.

Již dlouhodobě máme velmi dobrou spolupráci se ZUŠ Jana Štursy. Naši senioři velmi rádi navštěvují jejich akce – výstavy, koncerty žáků i učitelů, přehlídky divadelních souborů ZUŠ i vystoupení tanečního oboru. Velmi obdivujeme pány učitele, kteří připravují koncerty velkého dechového orchestru Z-ušáci, kde hraje  30 – 40 dětí. Je úžasné, že se tolik dětí věnuje kultivované zábavě.

Poděkovat je třeba panu Mgr. Bohumilu Havlíkovi, který se svými zpěvačkami – Ivankou Zdražilovou a Katkou Polnickou postaral o skvělou náladu při oslavě MEZINÁRODNÍHO  DNE  SENIORŮ. Stejně děkujeme panu L. Mošnerovi, který celou akci výborně ozvučil.Ještě děkujeme pí učitelkám Baxantové, Petrové a Zdražilové ze ZŠ Leandra Čecha, které se svými šikovnými dětmi připravily zajímavé pásmo.

Po celý rok jsme spolupracovali i s dalšími městskými kulturními zařízeními – Kulturním domem, Horáckým muzeem, Městskou knihovnou, Informačním centrem a Horáckou galerií – pravidelně jsme navštěvovali akce, které tato zařízení pořádala.

Tradičně se účastníme akce „SBÍRKA  MOTÝLŮ“, která přivádí zpět do rodného kraje úspěšné režiséry a herečky. Naše členky v horáckých krojích vždy oživují úvodní průvod.

Stejně jako v minulých letech měla naše organizace i v roce 2014 svůj stánek při městské slavnosti NOVA CIVITAS. Kolemjdoucí mohli nahlédnout do našich kronik a vidět i mnoho fotografií z celoroční činnosti. Pro děti mladšího i staršího věku jsme připravili zajímavé soutěžní  otázky a správné odpovědi ocenili sladkostmi. Členky klubu opět napekly různé druhy pečiva a jako vždy v horáckých krojích je rozdávaly zájemcům. Již tradičně byl o náš stánek velký zájem.

Osm neziskových organizací z Nového Města na Moravě připravovalo s předstihem druhý ročník společného plesu, nazvaného SPOLUBÁL. Jednotlivé organizace si rozdělily úkoly spojené s dobrým chodem akce. Náš klub měl tentokrát za úkol postarat se o tombolu, zajistili jsme službu do šatny / paní Čejková a Ondráčková / i požární službu. Deset našich členek připravilo úvodní předtančení – ráz plesu byl „ Hvězdy filmového plátna“, proto jsme tančily na motivy filmu Z. Trošky – Slunce, seno … Dvě členky Topinková a Ševčíková – přijely před KD limuzínou, která měla navodit atmosféru velkých filmových festivalů. Již tradičně zajistily naše členky sladké i slané pečivo a chuťovky do kavárny. Všem, kdo se na přípravě plesu podíleli, patří velký dík. Přestože se plesu zúčastnilo o něco méně lidí, byl ziskový.

Od roku 2011 spolupracujeme se sdružením PORTIMO, kterému jsme pekly domácí pečivo pro akci NA  JEDNÉ  LODI. Také turistický kroužek ke stále aktivní, každou neděli pořádá vycházky po Vysočině. Dá se říci, že tyto dámy znají na Vysočině každý kámen.

Paní předsedkyně Topinková se i v roce 2014 zúčastnila Setkání seniorů s Radou kraje Vysočina, kde se vždy projednávají otázky zdravotní péče, vzdělávání seniorů i využití Senior Pasů. Paní Vedrová se Ševčíkovou byly přítomny setkání představitelů seniorských organizací s radním kraje Krčálem v DPS ve Velkém Meziříčí. Z těchto jednání je patrné, že v našem kraji je péče o seniory na vysoké úrovni a krajské orgány se touto problematikou pravidelně zabývají.

KRONIKU našeho klubu vede i nadále vzorně místopředsedkyně Helena Žáková, která sama píše řadu článků, pořizuje a na počítači zpracovává fotodokumentaci a pravidelně doplňuje

FOTOGALERII na webových stránkách klubu i příspěvky, které o naší činnosti zasíláme na W-stránky SDČR. Práce je to časově náročná, bylo by zapotřebí, aby se jí výhledně ujal někdo mladší. Poděkování kromě Heleny zaslouží také správce našich webových stránek Alena Albrechtová, která  se o ně pečlivě stará a druhá místopředsedkyně Hana Poukarová, která organizuje naše poznávací zájezdy i návštěvy divadel.

Díky Senior Pasů máme možnost uplatňovat slevy v mnoha zdravotnických i kulturních zařízeních. Pokud by někdo další měl o Senior Pas zájem, nejrychlejší cestou je e-mailová objednávka, adresu má paní předsedkyně Topinková.

 

V průběhu roku 2014 byly pro členy ZO uspořádány tyto akce :

Zájezdy :           březen –      Zájezd do  Hustopečí, kde se konaly  „Slavnosti mandloní“

duben –      Výlet do Bobrové – muzeum panenek , křížová cesta,

kostely J.B.Santiniho- Aichela v Bobrové a ve Zvoli,

Moravec – zámecký park a hřbitov

květen –      výlet do Polné – místní kostel, Muzeum na zámku, Stará škola,

Židovská čtvrť

září –           Hlinné – návštěva pálenice

říjen –         Chrudim – prohlídka města, Muzeum loutek, Muzeum barokních

soch, kostel v Kočí

prosinec –   Veselý Kopec – vánoční výstava, Hlinsko

 

Divadla :           únor –        divadelní představení „ Z louže pod okap“

březen –       zájezd do MD v Brně na činohru  „ Jakub a jeho pán“

květen –       představení „ Psáno do písku“ o životě Laďky Kozderkové

listopad –     MD v Brně –  muzikál Kočky

 

Vycházky :      duben –        Naučná stezka ke Třem křížům

červen –        Vycházka do Maršovic

září –             Opět vycházka do Maršovic – odhalení pamětní desky

sourozencům Křičkovým na Maršovské rychtě

říjen –            Komentovaná prohlídka našeho města

 

Besedy :         únor –            Beseda s Ing. Bělohradským o cestování po Islandu

březen –         Přednáška Věry Staňkové – Brusel známý i neznámý

duben –          Beseda s pí V. Rudolfovou nad knihou Kraj návratů a vzpomínek

květen –         Setkání s novinářkou Helenou Zelenou Křížovou – téma Horácko

červen –         Přednáška pí Marie Scheibové na téma „Diskriminace a týrání

seniorů“

říjen –           Beseda s folkloristkou, výtvarnicí a autorkou kuchařek paní

Skopovou

Hudební akce :

březen –        Masopustní merenda s harmonikou pana Dostála

červen –        koncerty při slavnosti NOVA CIVITAS

září      –        První setkání po prázdninách s harmonikou p. Dostála

říjen –           Oslava Mezinárodního dne seniorů – hudba Mgr. Bohumil

Havlík + 2 zpěvačky

listopad –      Hudební odpoledne – Ing. Bajer, RNDr. L. Urban a paní učitelka

Dvořáková

prosinec –      Předvánoční posezení s hudbou – hráli B. Havlík, L. Urban,

B. Bajer, zpěv – I. Zdražilová, K. Polnická

 

Další akce :                          Kavárničky 4x

Cvičení na židlích s hudbou

Stůl plný dobrot, zdobení zeleniny a ovoce – p. Mach

Výroční členská schůze

Bowling

Okresní setkání seniorů ve Žďáru nad Sáz.

Cestopisné videoprodukce

Beseda o knihách, které nás zaujaly

Stolní společenské hry

Setkání v arboretu

Návštěva Horáckého  muzea a Horácké galerie

Návštěva městské knihovny

Účast na Svatováclavských slavnostech v Novém Městě na  Mor.

Mikulášská akce

 

V letošním roce slaví organizace SDČR 25. výročí, proto je třeba na této slavnostní schůzi poděkovat bývalým předsedkyním ZO paní Krupicové a Albrechtové za jejich mnohaletou práci. Současně chci poděkovat i všem členkám stávajícího výboru za aktivní práci pro klub.

 

Zpracovala :  Mgr. Libuše Topinková –  předsedkyně ZO SDČR v Novém Městě na Moravě.

Zpráva byla projednána a schválena na výroční členské schůzi  9.3.2015.