ZPRÁVA O ČINNOSTI Z. S. SDČR ZA ROK 2016

ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  Z. S. SDČR  V NOVÉM  MĚSTĚ  NA  MORAVĚ

           ZA  ROK  2016

POČET  ČLENŮ  ZO: 106  včetně místních částí Maršovice, Pohledec a Petrovic

POČET   ČLENŮ  VÝBORU:  9

REVIZNÍ  KOMISE: 3

 

VÝBOR :

Mgr. TOPINKOVÁ              LIBUŠE                  PŘEDSEDA

ŽÁKOVÁ                            HELENA                 I.  MÍSTOPŘEDSEDA

POUKAROVÁ                     HANA                    II. MÍSTOPŘEDSEDA

VEDROVÁ                          LUDMILA              HOSPODÁŘ

JEŽOVÁ                              JAROSLAVA           POKLADNÍ
FIALOVÁ                           JARMILA                PŘÍPRAVA OBČERSTVENÍ

PŘI  SCHŮZÍCH

BENEDIKTOVÁ        MILENA                    PÉČE  O  VÝVĚSNÍ  SKŘÍŇKU

ALBRECHTOVÁ        ALENA                      ČLEN

ŠEVČÍKOVÁ            ZDEŇKA                    ČLEN

 

REVIZNÍ  KOMISE:

KOTTOVÁ                  ANNA                       PŘEDSEDA

SÁBLÍKOVÁ              BOŽENA                   ČLEN

URBANOVÁ               MARTA                    ČLEN

 

Nový název máme nyní od 11.12.2015 :

Důchodci Nové Město na Moravě z.s.

Naše IČO je:  04636732

Od počátku roku 2016 používáme i nové razítko.

 

Výbor našeho z.s. se scházel na svých schůzích pravidelně 1x za měsíc – připravoval program činnosti na jednotlivé měsíce a konkrétní uspořádání všech akcí.

Akce spolku se konají  pravidelně každý týden / kromě letních prázdnin/ většinou v pondělí v 15 hodin v jídelně DPS na Žďárské ulici.

Na počátku každé akce byli členové informováni o plánovaných akcích na nadcházející období, o jednáních KR SDČR i KR seniorů. Vždy jsme si připomněli i akce, které konají jiné subjekty v našem městě.

K informování veřejnosti o naší činnosti slouží vývěsní skříňka na budově nákupního střediska, informace jsou pravidelně zveřejňovány v Novoměstsku / měsíčník/ je doručován všem rodinám v našem městě, v letácích IC, v místním rozhlasu. Podrobné informace o naší činnosti jsou uvedeny na webových stránkách klubu, w-stránkách SDČR a dalších organizací.

 

Městskému úřadu v našem městě musíme poděkovat za to, že nám po dohodě s vedením DPS poskytuje prostory pro naše akce a každoročně nám finančně přispívá na činnost. V roce 2016 to bylo 19.000 Kč – využíváme je na pokrytí částečných nákladů na dopravu autobusem při poznávacích zájezdech a cestách na divadelní představení našich seniorů. Každý rok máme také možnost konat oslavu Mezinárodního dne seniorů v místním kulturním  domě a nemusíme platit nájemné, což je pro nás velká finanční pomoc. My vycházíme MěÚ na požádání také vstříc.

 

Náš spolek se často účastní akcí, které pořádá město či jiné organizace – např. Sbírka motýlů,  Nova Civitas / tam míváme svůj stánek/, Noc kostelů a muzeí, akce Na jedné lodi, Spolubál apod.

 

Již dlouhodobě máme velmi dobrou spolupráci se ZUŠ Jana Štursy. Naši senioři velmi rádi navštěvují jejich akce – výstavy, koncerty žáků i učitelů, přehlídky divadelních souborů ZUŠ i vystoupení tanečního souboru. Velmi obdivujeme pány učitele, kteří připravují koncerty velkého dechového orchestru Z-ušáci, kde hraje 30 – 40 dětí. Je úžasné, že se tolik dětí věnuje kultivované zábavě.

 

Po celý rok jsme spolupracovali i s dalšími městskými kulturními zařízeními – Kulturním domem, Horáckým muzeem, Městskou knihovnou, Informačním centrem a Horáckou galerií – pravidelně jsme navštěvovali akce, které tato zařízení pořádala.

 

Tradičně se účastníme akce „ SBÍRKA  MOTÝLŮ“, která přivádí zpět do rodného kraje úspěšné režiséry a herečky. Naše členky v horáckých krojích vždy oživují úvodní průvod.

 

Stejně jako v minulých letech měla naše organizace i v r. 2016 svůj stánek při městské slavnosti NOVA  CIVITAS. Kolemjdoucí mohli nahlédnout do našich kronik a vidět i mnoho fotografií z celoroční činnosti. Pro děti mladšího i staršího věku jsme připravili zajímavé soutěžní otázky a správné odpovědi ocenili sladkostmi. Členky klubu opět napekly různé druhy pečiva a jako vždy je rozdávaly zájemcům. Již tradičně byl o náš stánek velký zájem.

 

9 neziskových organizací  z Nového Města na Moravě připravovalo s předstihem čtvrtý ročník společného plesu, nazvaného SPOLUBÁL. Jednotlivé organizace si rozdělily úkoly spojené s dobrým chodem akce. Náš klub měl tentokrát za úkol zajistit službu do šatny / paní Čejková a Ondráčková / i požární službu. Ráz plesu byl Květinový. Již tradičně zajistily naše členky sladké i slané pečivo a chuťovky do kavárny. Také jsme přispěli věcmi do tomboly.Všem, kdo se na této přípravě plesu podíleli, patří velký dík. Návštěva plesu byla velká, celý program zajímavý. Jednotlivé organizace se představily při zahajovacím valčíku.

Také turistický kroužek je stále aktivní, každou neděli pořádá vycházky po Vysočině. Dá se říci, že tyto dámy znají na Vysočině každý kámen.

Paní předsedkyně Topinková se i v roce 2016 zúčastnila Setkání seniorů s Radou kraje Vysočina, kde se vždy projednávají otázky zdravotní péče, vzdělávání seniorů i využití Senior Pasů. Z těchto jednání je patrné, že v našem kraji je péče o seniory na vysoké úrovni a krajské orgány se touto problematikou pravidelně zabývají. Díky Senior Pasům máme možnost uplatňovat slevy v mnoha zdravotnických i kulturních zařízeních.

 

KRONIKU našeho klubu vede i nadále místopředsedkyně Helena Žáková, která  sama píše řadu článků, pořizuje a na počítači zpracovává fotodokumentaci. Připravuje i články s fotodokumentací pro naše W-stránky i na W-stránky SDČR, do časopisu Doba seniorů, někdy i do novin. Je to práce časově náročná, je ráda, že fotografování se v r. 2016 ujal pan Vlastimil Svoboda.

Na naše W-stránky nám  pro velké pracovní vytížení pan Zbyněk Grepl přestal doplňovat články o naší činnosti na podzim 2014. Zásluhou Heleny Žákové a Aleny Albrechtové ve spolupráci s panem Zbyňkem Grepem nám pan Zbyněk Grepl  naše W-stránky předělal a aktualizoval v červenci 2016. Nyní W-stránky Klubu seniorů spravuje a aktualizuje Milan Dočkal. Zpětně Milan Dočkal s Helenou Žákovou dodatečně doplnili všechny akce – články s fotodokumentací za zastavené období a pravidelně je doplňují. Naše webová adresa je seniori.nmnm.cz.

 

Poděkování si zaslouží i druhá místopředsedkyně Hana Poukarová, která organizuje naše poznávací zájezdy a návštěvy divadel. Poznávací zájezdy začala organizovat v r. 2016  s p. Marií Ptáčkovou. Poděkování si zaslouží i ostatní členky výboru. Bez jejich obětavé činnosti by Klub seniorů nefungoval. Hledáme mladší členy z naší organizace, kteří by nahrazovali starší členy ve výboru.

 

V průběhu roku 2016 se konaly tyto akce:

 

Zájezdy:

duben  –  Posázaví – Sklárna Světlá nad Sázavou, zámek Zruč nad Sázavou,

výstava panenek, vodní dílo Švihov

květen  –  Muzeum nové generace – Zámek Žďár nad Sázavou

červen  –  Jeseníky – Pradědova galerie, Karlova Studánka, Lázně Jeseník

září      –   Sněžné, Blatiny

září      –   Velké Meziříčí – Zámek, rozhledna, centrum města, židovský hřbitov

říjen    –    Tři Studně – křížová cesta, malé náměstí, zajímavý rozcestník, hotel u Loubů

 

Divadla:

duben –    Jihlava Horácké divadlo – Zvonokosy

listopad –  Škrdlovice /ochotníci/ – Sněhurka a sedm statečných

listopad –  Mahenovo divadlo v Brně – Saturnin

Účast na divadelních představeních v našem městě např. při akci Sbírka motýlů.

 

Besedy:

leden –     Historie lyžování v Novém Městě  /vzpomínaly naše členky/

únor   –     Za vínem do Tokaje – novinářka V. Staňková

březen –    Beseda o zdraví a zdravé výživě

duben –     Beseda se spisovatelkou V. Rudolfovou, autorské čtení

říjen    –     Beseda s pí Popelkovou z MěÚ o třídění odpadu

listopad –   Beseda o Madeiře s Ing. Bělohradským a jeho ženou

 

Hudební akce:

leden –       do nového roku s písničkou a harmonikou

únor  –        masopustní merenda s tancem

březen –     oslava svátku žen s harmonikou

září  –         zahájení nové sezony s harmonikou

říjen –        oslava Mezinárodního dne seniorů / klávesy/

prosinec –  Hudební odpoledne s Ing. Bajerem, RNDr. Urbanem a panem učitelem ZUŠ  Bartošem

prosinec     Mikulášská zábava s harmonikou p. Dostála

 

Další  akce:

cestopisné video 5x

cvičení na židlích

černá hodinka – trocha poezie nikoho nezabije

bowling 2x

Výroční členská schůze

Video z akcí Klubu seniorů

Návštěva muzea lyží pana Slonka

Posezení v arboretu

Táborák u DPS

Zážitky z letních prázdnin

Stůl plný dobrot z plodů našich zahrádek

 

Zpracovala : Mgr. Libuše Topinková – předsedkyně organizace

Důchodci Nové Město na Moravě z.s.

 

Zpráva byla projednána a schválena na výroční členské schůzi 20.2.2017