ZPRÁVA O ČINNOSTI Z. S. SDČR V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ ZA ROK 2015

ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  Z. S. SDČR  V NOVÉM  MĚSTĚ  NA  MORAVĚ ZA  ROK  2015

 

POČET  ČLENŮ  ZO:  106  včetně místních částí Maršovice, Pohledec a Petrovic

POČET   ČLENŮ  VÝBORU :  9

REVIZNÍ  KOMISE:  3

 

VÝBOR :

 

Mgr.  TOPINKOVÁ             LIBUŠE                        PŘEDSEDA

ŽÁKOVÁ                   HELENA                      I.   MÍSTOPŘEDSEDA

POUKAROVÁ           HANA                           II. MÍSTOPŘEDSEDA

VEDROVÁ                 LUDMILA                   HOSPODÁŘ

JEŽOVÁ                     JAROSLAVA              POKLADNÍ

ALBRECHTOVÁ      ALENA                        SPRÁVA WEB. STRÁNEK KS

FIALOVÁ                   JARMILA                    PŘÍPRAVA OBČERSTVENÍ

PŘI  SCHŮZÍCH

BENEDIKTOVÁ       MILENA                      PÉČE O  VÝVĚSNÍ  SKŘÍŇKU

ŠEVČÍKOVÁ             ZDEŇKA                     ČLEN

 

REVIZNÍ  KOMISE:

KOTTOVÁ                   ANNA                          PŘEDSEDA

SÁBLÍKOVÁ               BOŽENA                     ČLEN

URBANOVÁ                MARTA                       ČLEN

 

Podle nového Občanského zákoníku bylo nutno učinit v roce 2015 kroky k tomu, aby naše organizace byla registrována jako zapsaný spolek a měla svoje IČO.

Byly vytvořeny stanovy nového spolku, konala se členská schůze k jejich schválení a k souhlasu se změnami. Po shromáždění všech potřebných příloh byla žádost odeslána ke Krajskému soudu v Brně. Kladné vyřízení jsme obdrželi do týdne.

 

Nový název máme nyní:    Důchodci

Nové Město na Moravě z.s.

 

Naše  IČO je : 04636732

Od počátku roku 2016  používáme i nové razítko.

 

Výbor našeho ZS se scházel na svých schůzích pravidelně 1x za měsíc – připravoval program činnosti na jednotlivé měsíce a konkrétní uspořádání všech akcí.

 

Akce spolku se konají pravidelně každý týden /kromě letních prázdnin/ většinou v pondělí v 15 hodin v jídelně DPS na Žďárské ulici.

 

Na počátku každé akce byli členové informováni o plánovaných akcích na nadcházející období, o jednáních KR SDČR i KR seniorů. Vždy jsme si připomněly i akce, které konají jiné subjekty v našem městě.

 

K informování veřejnosti o naší činnosti slouží vývěsní skříňka na budově nákupního střediska, informace jsou pravidelně zveřejňovány v Novoměstsku / měsíčník/ je doručován všem rodinám v našem městě/, v letácích IC, v místním rozhlasu. Podrobné informace o naší činnosti jsou uvedeny na webových stránkách klubu, w-stránkách SDČR a dalších organizací.

 

Městskému úřadu v našem městě musíme poděkovat za to, že nám po dohodě s vedením DPS poskytuje prostory pro naše akce a každoročně nám finančně přispívá na činnost. V roce 2015 to bylo 20 000 Kč – využíváme je na pokrytí částečných nákladů na dopravu autobusem při poznávacích zájezdech a cestách na divadelní představení našich seniorů. Každý rok máme také možnost konat oslavu Mezinárodního  dne seniorů v místním kulturním domě a nemusíme platit nájemné, což je pro nás velká finanční pomoc. My vycházíme MěÚ na požádání také vstříc.

 

Náš spolek se často účastní akcí, které pořádá město či jiné organizace – např. Sbírka motýlů, Nova Civitas  / tam míváme svůj stánek/, Noc kostelů a muzeí, akce Na jedné lodi, Spolubál a pod.

 

Již dlouhodobě máme velmi dobrou spolupráci se ZUŠ Jana Štursy. Naši senioři velmi rádi navštěvují  jejich akce – výstavy, koncerty žáků i učitelů, přehlídky divadelních souborů ZUŠ i vystoupení tanečního souboru. Velmi obdivujeme pány učitele, kteří připravují koncerty velkého dechového orchestru Z-ušáci, kde hraje 30 – 40 dětí. Je úžasné, že se tolik dětí věnuje kultivované zábavě.

 

V roce 2015 oslavil SDČR 25. výročí své existence . Všechny organizace toto výročí oslavily a ocenily zásluhy členů, kteří dlouhodobě pracují ve výborech základních organizací nebo ve vyšších orgánech. My jsme oslavili 25. výročí SDČR společně s oslavou Mezinárodního dne seniorů. Všechny členky výboru obdržely děkovný list za svoji obětavou práci. Poděkovali jsme i předsedkyni revizní komise Anně Kottové a bývalé předsedkyni Blance Krupicové. Tři členky naší organizace byly pozvány na oslavu Mezinárodního dne seniorů a 25. výročí SDČR v Jihlavě 8.10.2015. Dostaly poděkování za práci a drobné dárky. Jednalo se o paní Albrechtovou, Žákovou a Topinkovou. Paní Ševčíkové děkujeme za dopravu autem tam i zpět. Paní předsedkyně Topinková se zúčastnila celostátní oslavy 25. výročí SDČR v hotelu MAS v Sezimově Ústí 5.– 8.11.2015. Převzala tam ocenění za dlouholetou práci pro bývalou

předsedkyni naší organizace a bývalou členku KR SDČR a KR seniorů  paní Alenu Albrechtovou. Stejné ocenění dostala i paní předsedkyně Topinková.

 

Poděkovat je třeba panu Mgr. Bohumilu Havlíkovi, který se svými zpěvačkami – Ivankou Zdražilovou a Katkou Polnickou postaral o skvělou náladu při oslavě Mezinárodního dne seniorů. Stejně děkujeme panu L. Mošnerovi, který celou akci výborně ozvučil. Ještě děkujeme pí učitelkám Baxantové, Petrové a Zdražilové ze ZŠ Leandra Čecha, které se svými šikovnými dětmi připravily zajímavé pásmo.

 

Po celý rok jsme spolupracovali i s dalšími městskými kulturními zařízeními – Kulturním domem, Horáckým muzeem, Městskou knihovnou, Informačním centrem a Horáckou galerií – pravidelně jsme navštěvovali akce, které tato zařízení pořádala.

 

Tradičně se účastníme akce „SBÍRKA  MOTÝLŮ“, která přivádí zpět do rodného kraje úspěšné režiséry a herečky. Naše členky v horáckých krojích vždy oživují úvodní průvod.

 

Stejně jako v minulých letech měla naše organizace i v r. 2015 svůj stánek při městské slavnosti NOVA  CIVITAS. Kolemjdoucí mohli nahlédnout do našich kronik a vidět i mnoho fotografií z celoroční činnosti. Pro děti mladšího i staršího věku jsme připravili zajímavé soutěžní otázky a správné odpovědi ocenili sladkostmi. Členky klubu opět napekly různé druhy pečiva a jako vždy v horáckých krojích je rozdávaly zájemcům. Již tradičně byl o náš stánek velký zájem.

 

Osm neziskových organizací z Nového Města na Moravě připravovalo s předstihem druhý ročník společného plesu, nazvaného SPOLUBÁL. Jednotlivé organizace si rozdělily úkoly spojené s dobrým chodem akce. Náš klub měl tentokrát za úkol zajistit službu do šatny / paní Čejková a Ondráčková / i požární službu. Ráz plesu byl „Kloboukový bál“. Již tradičně zajistily naše členky sladké i slané pečivo a chuťovky  do kavárny. Všem, kdo se na této přípravě plesu podíleli, patří velký dík. Návštěva plesu byla velká, celý program zajímavý. Jednotlivé organizace se představily při defilé v kloboucích.

Také turistický kroužek je stále aktivní, každou neděli pořádá vycházky po Vysočině. Dá  se říci, že tyto dámy znají na Vysočině každý kámen.

Paní předsedkyně Topinková se i v roce 2015 zúčastnila Setkání seniorů s Radou kraje Vysočina, kde se vždy projednávají otázky zdravotní péče, vzdělávání seniorů i využití Senior Pasů. Z těchto jednání je patrné, že v našem kraji je péče o seniory na vysoké úrovni a krajské orgány se touto problematikou pravidelně zabývají.

KRONIKU  našeho klubu vede i nadále místopředsedkyně Helena Žáková, která sama píše řadu článků, pořizuje a na počítači zpracovává fotodokumentaci a pravidelně doplňuje FOTOGALERII na webových stránkách klubu i příspěvky, které o naší činnosti zasíláme na W-stránky SDČR. Práce je to časově náročná, nyní s ní pomáhá pan Svoboda. Poděkování  kromě Heleny zaslouží také správce našich webových stránek Alena Albrechtová, která se o ně pečlivě stará a druhá místopředsedkyně Hana Poukarová, která organizuje naše poznávací zájezdy návštěvy divadel. Ta spolupracuje s paní Marií Ptáčkovou.

 

Díky Senior Pasům máme možnost uplatňovat slevy s mnoha zdravotnických i kulturních zařízeních.

 

V průběhu roku 2015 byly pro členy ZO uspořádány tyto akce :

 

Zájezdy :         březen –        Brno, návštěva hradu Špilberk a výstavy replik Českých

Korunovačních klenotů

duben –         Výlet vlakem do Centra zelených vědomostí v parku Eden

v Bystřici nad Pernštejnem

červen –         Zájezd do Lysé nad Labem – výstava růží a Senior – Handicap

září      –         Zájezd do Kuksu, ZOO ve Dvoře Králové,

přehrada Les království

 

Divadla :         červen –          Divadelní představení Šest miliard sluncí v rámci Sbírka motýlů

červen –           Komponovaný program o J. Štursovi

říjen    –           Zájezd do MD Brno – Charleyova teta

listopad –        Ochotnické představení ve Škrdlovicích, Muž, který přišel do

jiného stavu

 

Vycházky :    květen           Vycházka Oborou ke Třem křížům

červen            Pěší turistika z Vlachovic Ochozou k hotelu Ski

 Besedy :        leden –           Beseda o knížkách, které nás zaujaly

březen –         Beseda s docentem Slonkem o ostrovech Karibiku

květen –         Beseda s p. Koutenským o konci druhé světové války v Novém

Městě

prosinec –      Beseda s Babkou Ťapkou – cestovatelka a spisovatelka A. J.

Nyklová

 

Hudební akce :   únor –         Masopustní merenda – na harmoniku hrál p. Dostál

únor –          Průvan písněmi jižní Moravy – p. Urban

duben –       Skotsko – dudy, Ing. Salaguarda

září     –       Zahájení sezony po prázdninách

Zpěv s harmonikou – O. Henzel

říjen –    Oslava Mezinárodního dne seniorů – hra na klávesy

Mgr. Bohumil Havlík, zpěv I. Zdražilová a K. Polnická

listopad –       Hudební odpoledne s Ing. Bajerem a jeho hosty, spolupráce

se ZUŠ

prosinec –      Mikulášské setkání – harmonika p. Dostál

prosinec –      Kavárnička se zpěvem koled

 

Další akce :                        Cvičení na židlích – 2x

Bowling  2x

Kavárnička  5x

Stůl plný dobrot  2x

Cestopisné video  3x

Návštěva HG  2x

Výroční členská schůze

Účast při Okresním setkání seniorů v KD Nové Město

Účast na slavnostech Sbírky motýlů a Nova Civitas

Táborák u DPS

Oslava Mezinárodního dne seniorů a 25. výročí SDČR

Účast při otvírání Městských lázní v Novém Městě na Mor.

Účast některých členů v počítačových kurzech, které pro seniory

organizoval DDM.

 

Zpracovala :  Mgr. Libuše Topinková –předsedkyně organizace

Důchodci  Nové Město na Moravě z.s.

 

Zpráva byla projednána a schválena na výroční členské schůzi 29.2.2016