ZÁJEZD PŘEDKLÁŠTĚŘÍ, ROZHLEDNA,…

Zájezd Předklášteří, rozhledna Klucanina, Švařec a Vírská přehrada (21.září)

V úterý 21. září 2021 jsme se s Klubem seniorů z NM vypravili autobusem na zájezd do Předklášteří u Tišnova. Zde jsme navštívili cisterciácký klášter Porta coeli (v překladu Brána nebes), který v roce 1233 po smrti manžela, krále Přemysla Otakara I, založila královna Konstancie a to za velké podpory svých synů Václava I a Přemysla. V klášteře dodnes žije komunita sester cisterciaček. O historii klášteře nám při prohlídce klášterního, dnes farního kostela zajímavě a zasvěceně popovídala paní průvodkyně a závěrem o tom všem promítla krátký film.

Po ukončení prohlídky jsme přejeli za Tišnov, kde se většina z nás vydala pěšky po žluté turistické značce na kopec Klucanina a nakonec vystoupala po asi 133 schodech na rozhlednu. Odtud byl nádherný pohled na město Tišnov a jeho okolí. Dolů jsme sešli po modré značce a kolem nemocnice a zajímavých vil došli až do centra Tišnova. Zde si každý zašel na občerstvení dle své chuti a představ.

Ve 14.00 hod. jsme znovu nastoupili do autobusu a vydali se do obce Švařec, podívat se na unikátní technickou památku, krytou dřevěnou lávku z roku 1873, která překlenuje řeku Svratku. Cestou tam, jsme se mimo program, zastavili v obci Černvír, kde vede přes řeku Svratku dřevěný krytý most, který je dokonce z roku 1718.

Velmi pěkný zájezd jsme zakončili procházkou po hrázi Vírské přehrady. Počasí nám celý den přálo, nebylo ani horko, ani zima, bylo akorát. Domů jsme dojeli před pátou a většina účastníků zájezdu si při vystupování pochvalovala jak zájezd, tak jeho organizaci, hlavně Jarku Ježovou.

 

Za seniory: Irena Fišarová

Foto: Irena Fišarová