ZÁJEZD DO PARDUBIC

Již delší dobu jsme uvažovali o tom, že víme málo o historické části města Pardubic. Rozhodli jsme se to napravit. Organizace zájezdu se ujala naše předsedkyně L. Topinková. Objednala autobus, zajistila prohlídku historické části Pardubic, domluvila prohlídku skanzenu v Nasavrkách a již bylo potřeba jen zajistit potřebné množství účastníků. Vše se nakonec podařilo a na zájezd 11. října v 7.hodin nás vyrazilo 40 natěšených seniorů a seniorek.

Po příjezdu do Pardubic jsme nejdříve přešli do IC, kde se nás ujaly 2 průvodkyně a my se rozdělili na 2 skupiny. Na cestu jsme jako pozornost dostali pardubický perník. Podle vyjádření obou skupin, byly obě průvodkyně výborné. Prohlídku jsme zahájili na Zeleném předměstí, kde stoji budova Východočeského divadla. Další zastávka byla u Zelené brány, potom jsme pokračovali na Pernštýnské náměstí, které vzniklo v 16. století, tedy v době, kdy Pardubice patřily do vlastnictví Pernštejnů. Prohlédli jsme si krásnou architekturu jednotlivých měšťanských domů a vyslechli si historii jeho vzniku. Pokračovali jsme půvabnými uličkami směrem k zámku. Cestou jsme se zastavili u Kostela sv. Bartoloměje, pozůstatků vodních kanálů, které zásobovaly město vodou.

Prohlídka zámku měla dvě část. V té první jsme prošli rytířské sály, velký gotický sál a kapli s průvodkyní. Potom již byla prohlídka individuální. Prošli jsme se po podlahové mapě, ze které září nejvýznamnější pernštejnská sídla. V nejnovější části je velmi pěkná výstava vývoje města i zámku. Krásná byla i procházka po valech. Opět jsme odcházeli velmi spokojení. Velkým plusem také bylo krásné slunečné počasí. Odjezd z Pardubic byl stanoven na 14.15 a čas, který zbyl po prohlídkách si účastnili užívali individuálně. Došlo na nákupy pardubického perníku, posezení v restauraci či kavárně.

Další zastávkou na našem zájezdu byla obec Nasavrky, kde se nachází Keltský skanzen, který je rekonstrukcí keltského oppida z mladší doby železné. I zde jsme měli velmi příjemnou průvodkyni, která nám o životě Keltů řekla mnohé zajímavosti. Prošli jsme si dům kováře, nahlédli do polozemnice, seznámili se s výrobky i rituály Keltů. Na závěr jsme si dali i malé občerstvení.

Zájezd se velmi vydařil a jistě se všichni budeme těšit na návštěvu podobných krásných míst.

Zapsala a fotodokumentaci udělala: Mgr. Jaroslava Hnízdilová

logo_nov_m_sto_na_morav__10561