ZÁJEZD DO LITOVLE

Zájezd do Litovle 31.5.

Poslední akcí v měsíci květnu byl zájezd do Litovle a okolí. Na cestu jsme se vydali v brzkých ranních hodinách objednaným autobusem. Tentokrát byli mezi účastníky zájezdu i 3 muži. Zajímavé bylo i věkové složení, neboť na cestu se vydali i ti mladší 60 let, ale i ti nejstarší nad 80 let. Klobouk dolů nad jejich fyzickou kondicí. V autobuse se ujala slova organizátorka zájezdu Liba Topinková. Hned na úvod jí bylo řečeno, že mikrofon nefunguje a ona musela použít jen hlasový fond. Jaké bylo šokující zjištění při příjezdu do NMNM, když Helena Stojarová zjistila, že funguje. Liba si připravila povídání o zajímavostech cestou, a tak nás upozornila na rodáky z Jimramova, město Poličku, Moravskou Třebovou i Mírov a Mohelnici.

První zastávkou byly Mladečské jeskyně. Od parkoviště jsme se kousek prošli k jeskyním. Průvodce byl velmi šikovný. Bylo mu dobře rozumět a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí. Mladečské jeskyně jsou světově proslulou archeologickou lokalitou, největším a nejstarším sídlištěm cromagnonských lidí před více než 31 000 lety. Byly zde nalezeny zbytky ohnišť, kosterní pozůstatky lidí a kosti pravěkých zvířat (jeskynní medvěd aj.). Z nálezů zbraní se proslavily kostěnné hroty, nazývané mladečského typu. Krápníkové výzdobě vévodí stalagmit nazývaný Mumie. Jeskyně mají vysoké rozervané stropy. Pro bezpečnost před pohyby jsou na některých místech mezi bloky vložená sklíčka, která jsou stále kontrolována. Po prohlídce si většina dala kávu z automatu a vrátili jsme se do autobusu, abychom pokračovali v cestě do Litovle.

V Litovli jsme byli za chviličku a po zaparkování jsme se vydali do centra města k muzeu, kde na nás čekala paní průvodkyně, která nás provedla po městě. Prohlídka trvala 90 minut a byla také velmi zajímavé. Začínali jsme na náměstí Přemysla Otakara II, kde jsme byli upozorněni na radnici s věží vysokou 65 metrů, mariánský morový sloup od sochaře Rendera (též autor sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci), Langův dům (nejstarší zachovaný pravovárečný dům) a také vstup k rameni řeky Moravy zvanému Nečíz. Samozřejmě jsme také nahlédli do historie města. Další naše cesta vedla k upravenému a zaklenutému prameni Moravy Nečízu, který protéká pod několika významnými stavbami. Cesta dál směřovala kolem gotické kaple sv. Jiří a kostela sv. Marka. Zahlédli jsme pozůstatky hradeb, které město neuchránily před Švédy ve 30leté válce. Dalším cílem byl třetí nejstarší most v ČR a nejstarší na Moravě. Jmenuje se Svatojánský a byl dostavěn v roce 1592. Prošli jsme kolem rybníků ve Smetanových sadech a zastavili jsme se u budovy Gymnázia Jana Opletala, který školu navštěvoval. Před budou byla také socha Gustava Frištenského a i o něm jsme se něco dozvěděli. Naše cesta skončila opět na náměstí. Tam jsme si dali rozchod na občerstvení. Z Litovle jsme odjížděli ve 14.00.

Dalším cílem zájezdu mělo být ekologické centrum Sluňákov, ale protože paní průvodkyně říkala, že tam není nic zajímavého, změnila vedoucí zájezdu náš program a jeli jsme do Moravské Třebové. Zde jsme si každý šli podle svého, někteří do zámku, jiní na náměstí a někteří se vydali po značené doporučené prohlídce města. Ti nejvytrvalejší došli nejen k povodňovým deskám, ale po Schodech mrtvých se vydali cestou na Křížový vrch, odkud byl krásný výhled.

Unavení jsme se sešli v 17.00 v autobuse a vydali se na zpáteční cestu. Počasí nám celý den přálo, zážitků bylo mnoho, a tak velký dík patří organizátorce Libě Topinkové za přípravu zájezdu.

 

Zapsala: Mgr. Jaroslava Hnízdilová

Foto: Mgr. Jaroslava Hnízdilová

logo_nov_m_sto_na_morav__10561