ZÁJEZD DO KUTNÉ HORY

Zájezd do Kutné Hory na výstavu

V úterý 3. března se vydala skupina 14 seniorů vlakem do Kutné Hory. Hlavním cílem zájezdu byla návštěva výstavy pořádané k 50. výročí úmrtí Jiřího Trnky (1919 – 1969) nazvané „V zahradách imaginace“.  Výstavu organizovala Galerie Středočeského kraje v bývalé jezuitské koleji. Kurátory výstava byli Jan Trnka (syn) a Matyáš Trnka (vnuk). Výstava mapuje hlavní tvůrčí oblasti, jimž se Trnka během života věnoval a nichž dosáhl proslulosti doma i zahraničí, tedy malířství, ilustrace, sochařství, loutkářství a oblasti animovaného filmu. Výstava využívá moderních technologií a klade důraz na interaktivitu při využití množství animací a audiovizuálních efektů.

Na výstavě jsme si užívali pocit, že nás dílo Jiřího Trnky provázelo od dětství. Pročítali jsme si jeho básničky s ilustracemi, sledovali audiovizuální program, který představoval knihy, které ilustroval a s radostí jsme hledali ty, jež máme doma. Velmi zajímavý byl program, provázející nás celým jeho životem od narození až po jeho smrt v roce 1969. Řadu zajímavých vzpomínek nám zprostředkovala také Olga Kadlecová, která se s jeho rodinou velmi dobře znala a na této výstavě si velmi ráda zavzpomínala na společně strávené chvíle s jeho dětmi Jiřím a Zuzanou.  Velký dojem na nás také udělaly prostory věnované dětem a umožňujícím jim i nám vstoupit do Zahrad imaginace.

V další části dne jsme si již program organizovali individuálně. Někteří si šli prohlédnout gotickou katedrálu sv. Barbory, podívali se do Dačického domu či zašli do muzea čokolády. Samozřejmě jsme navštívili restauraci a pochutnali si na dobrém obědě, případně poseděli v kavárně. Bylo nutné pobývat raději pod střechou, neboť celý den vytrvale pršelo, ale na naší dobré náladě se to vůbec neprojevilo. Prožili jsme velmi zajímavý den.

 

Za seniory: Mgr. Jaroslava Hnízdilová

Foto: Mgr. Jaroslava Hnízdilová