ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA

Po prázdninové přestávce zahájil Klub seniorů svoji činnost. Sešli jsme se poprvé v kulturní místnosti Hasičského sboru v Novém Městě, především díky vstřícnosti starosty SDH pana Františka Košíka.

Setkání zahájila předsedkyně Mgr. Libuše Topinková a oznámila, že je velmi ráda, že můžeme ve své práci pokračovat. Bylo vidět, že i přítomní členové se těší na připravené akce. Díky obětavé Jarušce Ježové a Míle Kadlecové jsme si mohli dát kávu nebo čaj a k tomu i sušenky. Na úvod byly přijímány přihlášky na zájezd do Tišnova-Předkláštěří, který je plánovaný na 21.9. Byl rozdán časopis Senior kraje Vysočina, Který vychází od března 2021 a je pro seniory zdarma. V další části byli senioři seznámeni s programem na září a říjen. Je připraveno mnoho vycházek a výletů a také oslava Dne seniorů 11. října. Předsedkyně také nezapomněla na jubilanty a předala gratulace všem, kteří oslavili své narozeniny od ledna do srpna. Na závěr zbyl čas na popovídání a sdělování zážitků z proběhlého léta .

První setkání proběhlo v pracovní a družné náladě a mnozí se již těší na výlet do Slavkovic příští pondělí.

 

Za seniory: Mgr. Jaroslava Hnízdilová