ZAHÁJENÍ PODZIMNÍ ČINNOSTI

Zahájení podzimní činnosti

  1. září jsme se snad naposledy sešli v hasičárně. Podle vyjádření ředitelky Novoměstské sociální služby Ing. Mgr. Hany Janů může Klub seniorů opět využívat klubovnu DPS na Žďárské ulici. Jsme velmi rádi, že nám novoměstští hasiči umožnili využívat jejich klubovnu, ale ti nejstarší členové Klubu seniorů návrat velmi uvítali. I vedení Klubu návrat potěšil, neboť budeme opět moci pořádat besedy s prezentací cestovatelů.

Před vlastní schůzkou Klubu se sešel výbor, který připravil program na říjen.

Dnes se nás sešlo okolo 20 a objevili se i noví členové. Předsedkyně L. Topinková seznámila všechny s programem na září, který je k dispozici v Novoměstsku a ve skříňce Klubu. Upozornila také na to, že v říjnu plánujeme zájezd do Pardubic a zapsala zájemce, aby mohla objednat autobus. Poté již následovalo posezení s kávou či čajem. U všech stolů se rozběhla příjemná komunikace.

V 16.30 jsme se rozešli a těšíme se na příští týden, kdy se uskuteční v Horácké galerii koncert Ing. Bajera a jeho přátel.

 

Zapsala: Mgr. Jaroslava Hnízdilová

Foto: Mgr. Jaroslava Hnízdilová