VÝLET NA KOPEC VEJDOCH…

Výlet na kopec Vejdoch u obce Jámy 11.4.

Dnešní akci předcházelo aprílové počasí o víkendu, a tak byly obavy, zda se akce v pondělí podaří, ale počasí se umoudřilo a na autobusovém nádraží se nás sešlo asi 10. Do Jam ještě dorazily i seniorky z Bobrové a Jaruška Ježová autem. Celkem se nás tedy zúčastnilo akce 15.

Vydali jsme se po nově nainstalované Cestě života. Cesta života je znázorněna kovanými reliéfy, které ukotvil kovář Josef Tulis do velkých kamenů podél cesty. Jedná se vlastně o návod, jak „bez ztráty desítky“ projít životem – Cestou života ke Stromu života. Průvodcem na křížové cestě byl pan Přívara z Klubu invalidů, který nám u každého zastavení přečetl velmi zajímavý text, který vytvořila obyvatelka Penzionu 97letá paní Rudolfa Vrbecká. Na konci křížové cesty se s námi pan Přívara rozloučil a my pokračovaly na vrchol kopce Vejdoch. Zde jsme se zastavili u Stromu života a pokochaly se výhledem na všechny strany, ať již směrem na Žďár, Nové Město či směrem k Velkému Meziříčí.

Zde jsme se rozdělily na 2 skupiny. Ta první se vydala zpět k osobním autům a na autobus z Jam do Města a ta druhá se chtěla ještě projít, a proto se vydala procházkou do obce Veselíčko. Zde jsme musely asi 25 minut počkat na vlak. Posadily jsme se před zavřenou hospůdku s orchestrionem a posvačily jsme. Ve veselé náladě jsme pokračovaly vlakem domů.

Opět to byla další velmi vydařená akce našeho Klubu.

 

Zapsala: Mgr. Jaroslava Hnízdilová

Foto: Mgr. Jaroslava Hnízdilová