VÝLET DO ŽĎÁRU

18.10. Výlet do Žďáru: „Po stopách Santiniho“

18.října opět svítilo sluníčko a krásné barvy podzimu zvaly k procházce. Kupodivu jsme měli na tento den zamluvenou komentovanou prohlídku „Po stopách Santiniho“ ve Žďáře. Tentokrát jsme k výletu použili hromadnou dopravu a jeli jsme vlakem a potom autobusem až do našeho cíle. Na výlet se vydalo 20 seniorů a seniorek. První část byla organizovaná společně a ve druhé části si jednotlivé skupinky udělaly program vlastní.

V 10.30 hod. jsme se vydali společně s paní průvodkyní na prohlídku areálu zámku, abychom se seznámili s jeho historií i stopami práce významného barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho. Během přechodu přes nádvoří jsme se dozvěděli, že zámek původně ve 13. stol. vznikl jako cisterciácký klášter z popudu Přibyslava z Křižanova (otce Zdislavy z Lemberka), ale realizovali jej až jeho zeťové Boček z Obřan a Smil z Lichtenburka. K největší přestavbě pak došlo v 18. století za opata Václava Vejmluvy, který do Žďáru pozval právě Santiniho. Dnes je zámek ve vlastnictví šlechtického rodu Kinských.

Během prohlídky jsme navštívili velký sál v budově prelatury s nádhernou stropní freskou a již zde jsme se setkali s důležitým znakem Santiniho staveb, a to 3 S – světlo, symetrie, symbolika. Následovala prohlídka Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše. Jedná se o nejdelší chrám na Moravě s délkou 76 m. Bazilika byla v roce 2009 povýšena na baziliku minor. Venku jsme zamířili k sádkám, které poskytovaly mnichům postní stravu. Tady se s námi průvodkyně rozloučila a my jsme se potom rozdělili na několik skupin. Někteří se šli ještě podívat do zámecké konírny, jiní se vydali na prohlídku areálu Zelené hory s kaplí sv. Jana Nepomuckého a já jsem se přidala ke skupině, která se šla projít po naučné stezce kolem Konventního rybníka. Byla to velmi krásná procházka se zajímavými pohledy na Zámek i s poznáváním přírody v místech mokřadů.

Většina z nás si udělala také čas na posezení v kavárně. Naše skupina se ještě pobavila v MHD, protože jsme si sedli do Okružní a procestovali jsme Žďár křížem krážem, až jsme měli obavy, že nám vlak do NM ujede, ale neujel. Byl to opět velmi krásný den ve společnosti příjemných lidí.

 

Zapsala a fotografovala: Mgr. Jaroslava Hnízdilová

logo_nov_m_sto_na_morav__10561