VÝLET DO OBYČTOVA

Dnešní výlet do Obyčtova jsme zahájili 9.5 na autobusovém nádraží, kde se nás sešlo 20. V Obyčtově se k nám přidali manželé Bajerovi, kteří přijeli autem.  První naše kroky vedli ke kostelu zasvěcenému památce Navštívení Panny Marie. Měli jsme domluvenou prohlídku a panem farářem, ale ten prý musel odjet, a tak na nás čekala paní kostelnice Hrnčířová, které už je 97 let, ale je na svůj věk velmi činorodá a stará se o některé věci v kostele např pere a žehlí. Velmi zajímavě jsme si s ní povídali o mozaikových oknech, které věnovaly rodiny bohatých statkářů kostelu a je na nich jejich jméno a rok (1937).

Paní Hrnčířová říkala, že nám zapne …. Já jsem to pochopila, že půjde o průvodce, ale jednalo se o mikrofon a můžeme si prý povědět o kostelu. Vydala jsem se tedy k vývěsce, kde bylo povídání o kostelu, a to jsem přečetla. Podstatné bylo, že původní kostel existoval již v 14. století, ale současný byl postaven v letech 1730-1734 podle návrhu Jana Blažeje Santiniho – Aichela. Kostel má půdorys želvy, která značí stálost ve víře, věrnost a trpělivost. Po požáru kostele na Zelené hoře sem byla přenesena barokní kazatelna s reliéfem umučení sv, Jana Nepomuckého, postranní oltář a kamenné dlaždice. Po mém povídání jsme si kostel jednotlivě prohlédli a podívali jsme se i na balkon, kde jsou lavice a dobře se dají prohlédnout již výše zmíněná mozaiková okna.

Po prohlídce jsem vyšla před kostel. Ale tam již byli pouze manželé Bajerovi a Marta Zítková. Venku se rozpršelo, a tak všichni odjeli autobusem před 13. hodinou. My jsme vydrželi, popovídali jsme si s paní Hrnčířovou a po dešti jsme si ještě prohlédli parčík se želvou od Michala Olšiaka, prohlédli jsme si pozdně barokní faru, staré kříže u původní márnice za kostelem, z dálky jsme si prohlédli rychtu č. 1 a navštívili hřbitov se zajímavými pískovcovými sochami, o jejichž původu se moc nemluví, snad byly dovozeny ze Sudet. Byli jsme rádi, že jsme vydrželi a prohlédli si vše co jsme chtěli. Bajerovi odjeli autem a já s Martou jsme jely v 15.03 domů.

Pro nás, co jsme vydržely to byl velmi pěkný výlet a získali jsme mnoho nových poznatků.

 

Zapsala: Mgr. Jaroslava Hnízdilová

Foto: Mgr. Jaroslava Hnízdilová