VLAKOVÝ VÝLET NA VESELÍČKO

Tuto akci jsme měli v plánu už na jaře, ale překazil nám ji koronavirus. Proto jsme ji přesunuli na 15. září.

Z Nového Města jsme vyjeli po 16. hodině-sešlo se nás 11, z toho 1 muž. V místní restauraci jsme měli dohodnutý poslech orchestrionu, který byl vyroben v polovině 19. století. Letos byl vyčištěn a naladěn. Měli jsme možnost poslechnout si 8 skladeb, ale poznali jsme pouze „Pode mlýnem, nade mlýnem“ Usoudili jsme, že ostatní skladby jsou mnohem starší než my, proto je nemůžeme znát. Samozřejmě jsme si dali také něco dobrého k jídlu a pití a prohlédli si interiér hospůdky. Připomíná typickou prvorepublikovou krčmu se starými obrazy v dřevěných vyřezávaných rámech, starými zrcadly, novinami a radami pro hosty. Zpět do Nového Města jsme jeli v 17,45.

Všichni jsme byli spokojeni.

Zapsala: Mgr. Libuše Topinková