UPOZORNĚNÍ !!!

Vzhledem k nadále platícím mimořádným opatřením ohledně KORONAVIRU –karanténa a zákaz shromažďování osob, nemůžeme se scházet do odvolání v Klubu seniorů.

Snažte se dodržovat požadovaná zdravotní pravidla, abychom se ve zdraví všichni opět sešli.

 

Předsedkyně Libuše Topinková