ÚNIKOVÁ HRA

Netradičně jsme se na první akci v květnu sešly (byly jsme samé seniorky) v Městské knihovně v Kulturním domě v úterý 3. června v 15.00 hod. To byl začátek pro první skupinu odvážných seniorek, ta druhá začínala v 16.15 a ta poslední, třetí vyrážela uniknout v 17.30.

O co se vlastně jednalo. Ve spolupráci s pracovnicemi knihovny jsme se zúčastnily hry, která se nazývá „Únik z místnosti“. Jde o dobrodružnou hru, jejíž podstatou je dostat se díky logice, intuici, selskému rozumu a spolupráci do 60ti minut z uzavřené místnosti. Hra je určena pro všechny, kdo si rádi hrají a není k ní potřeba žádných zvláštních schopností ani znalostí.

Co nás tedy vlastně čekalo. Úvodního slova se ujala vedoucí knihovny paní Marie Šímová, která nás uvedla do začátku hry, ukázala hromadu polštářků, které nám poslouží, pokud z uzamčené místnosti neunikneme a spustila časomíru. Zamkla nás v knihovně a my jsme se pustily do prvního úkolu, kterým bylo uložit vybrané knihy na svá místa a poslední kniha byla spojena s imitací knihy, která obsahovala úložný uzamčený prostor. Jak ho odemkneme bylo záhadou, ale poslední kniha, kterou jsme ukládaly nás přivedla k prvnímu klíči. Dalším úkolem bylo vyluštit zašifrovanou číselnou zprávu. Po vyluštění se objevilo jméno egyptského boha Thovta, který se najednou objevil. Hra začínala být i tajuplná, protože venku zuřila bouře, v knihovně bylo přítmí a tajemný Thovt nám zadal další úkol. Po jeho splnění jsem odemkly další uzamčenou knihu. Čekalo nás ještě spousta dalších úkolů jako například sáhnout do uzamčené truhly, vyluštit křížovku, jejíž témata jsme viděly na programu ČtEdu, spočítat kolik se vejde do poličky hliněných destiček nalezených v Ninive a také vylušti morseovkou psaný text, který nás přivedl k poslednímu klíči, který byl v zámku dveří a my jsme se z uzamčené místnosti dostaly na poslední chvíli. Podobně to probíhalo i u dalších dvou skupin. Před hrou i po ní jsme se mohly občerstvit dobrými zákusky, které poslala naše členka Marie Líbalová, která oslavila 80 let. Došlo i na fotografování s Thovtem.

Hra byla opravdu bezvadná a velký dík patří pracovnicím knihovny za její přípravu i čas, který nám věnovaly. Bylo to trošku jiné odpoledne, než jsme zvyklé, ale bylo jistě přínosem pro činnost Klubu. Budeme se těšit i na další podobné akce.

Zapsala: Mgr. Jaroslava Hnízdilová

Foto: Mgr. Jaroslava Hnízdilová