PROGRAM NA ČERVEN

 

3.6. po  Výbor                             Jídelna DPS  14 hod.

Beseda s pracovnicemi Občanské poradny

               na téma: Nekalé praktiky prodejců energií.

                                                       Jídelna DPS 15 -17 hod.

 

14.6.-15.6.     Účast na slavnosti  NOVA CIVITAS.

 

19.6. st  Zájezd vlakem do Havlíčkova Brodu.

                Odjezd z NM do Žďáru – vlakem v 9,04(9,07)

Odjezd ze Žďáru – rychlíkem Vysočina v 9,32

Návrat – podle dohody.

 

24..6. po  Táborák na ohništi za DPS.   

                                                       14 – 16 hod.

 

Všem členům i příznivcům Klubu seniorů přejeme

hezké léto a těšíme se na shledání v září.

                                                Výbor Klubu seniorů.