PŘEDNÁŠKA KRONIKÁŘE PANA V.KŘESADLA

Klub seniorů si tentokrát do svého programu zařadil akci pořádanou Městskou knihovnou v Novém Městě. Jednalo se o přednášku kronikáře pana V. Křesadla, která se měla uskutečnit 6.10. v 17.00 hod v prostorách Městské knihovny. Vzhledem ke zhoršení koronavirové situace byla přeložena do velkého sálu Kulturního domu, kde byla zajištěna bezpečná vzdálenost mezi účastníky, kteří museli také použít roušky.

I za těchto složitých podmínek se část členů Klubu seniorů této akce účastnila. Přednáška byla velmi zajímavá. Pan Mgr. V. Křesadlo nás seznámil s vedením kroniky v Novém Městě na Moravě. S vedením kroniky se začalo v roce 1920. K posledním kronikářům patřil PhDr. J. Mikulec a pan F. Vyplašil, po kterém se této funkce v roce 2009 ujal pan Křesadlo. Jeho práce spočívá v shromáždění údajů o životě města a přilehlých obcích ve všech oblastech života a pak následuje zpracování roční zprávy. V současné době má ve vedení kroniky menší zpoždění, neboť zpracovává rok 2016. Vyprávěl také o své životní pouti a odpověděl na všechny dotazy z řad publika.

Přednáška byla velmi zajímavá a budeme se těšit na další setkání s panem Křesadlem o některém historickém období našeho města.