PIVOVAR HEJKAL

Návštěva pivovaru Hejkal

21.10.2019 se uskutečnila již dlouho plánovaná návštěva pivovaru Hejkal. V 15. 00 hod. již čekala před hotelem Sport početná skupina zájemců. Sešlo se nás kolem 40. Úvodního slova se ujal p. Ondřej Maca, který nás přivítal a seznámil s programem. Nejdříve jsem se šli podívat na terasu, ze které je krásný výhled na Kazmírův rybník. Zde se vyřídily klubové záležitosti.

Pak jsme opět sestoupili do dvora a před pivovarem na nás čekal Ing. Tomáš Petr, který je jedním ze zakládajících členů a také jednatel pivovaru Hejkal. Seznámil nás s historií vzniku pivovaru. Na začátku byla myšlenka tzv. „domovarníků“ (vařili si své pivo doma) a k nim patřil i Ing. Petr, který si doma vařil pro přátele várku o obsahu 30 litrů. Nakonec se dala dohromady parta kamarádů a založili v roce 2017 s.r.o. s počtem 15 členů. Dali dohromady částku 8 000 000 Kč a pustili se do nelehké realizace svého nápadu. Bylo nutné najít místo, tím pro ně byl od začátku Sport hotel, ve kterém po delším jednání s majiteli nakonec uspěli a ti do podniku vložili pozemek a rozšířili s.r.o na 15+2 členy. Samozřejmě je potom čekala další práce se získáním stavebního povolení, zajištěním dodavatele technologie a spousta dalších úkolů. Vše se nakonec podařilo a pivovar byl založen v roce 2017 a vařit se začalo v listopadu 2018. Došlo tak k obnovení tradice vaření piva v Novém Městě na Moravě, kde se v minulosti pivo vařilo od středověku, kdy město získalo právo várečné. Poslední zprávy o vaření piva jsou ze začátku 19. století. Pivovar v současné době má 8 tanků s obsahem 600 hektolitrů a připravuje se osazení dalších 5 tanků a zvýšení výroby na 1500 hl. Pivo se v současné době prodává čepované ve Sport hotelu, hotelu Medlov, Penzionu Horácko na Třech Studních a na Kadově v restauraci Klokočí. Jinak ho lze také koupit v PET lahvích.

O vlastní výrobě piva nám pak velmi zajímavě vyprávěl p. Ondřej Maca. Prohlédli jsme si prostory, ve kterých se pivo vaří a dále zpracovává a distribuuje. Prohlídku jsme zakončili u výborného piva Hejkal. Příjemně jsme si popovídali a pro mnohé z nás tentokrát 17. hodina neznamenala konec posezení a tak jsme si to trošku protáhli. Byla to opět velmi zajímavá akce.