OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ

OSLAVA  MEZINÁRODNÍHO  DNE  SENIORŮ

 Tento svátek slaví senioři na celém světě 1. října, my jsme ho oslavili přesně v tomto termínu.

Sešlo se nás opravdu mnoho – víc než 40. Na zahájení popřála všem k svátku paní předsedkyně a také pogratulovala panu Milanu Svobodovi k nadcházejícím narozeninám. Dále připomněla přítomným program na další akce v měsíci říjnu i počátkem listopadu  /především  zájezdy a divadlo/.

Potom již přišly ke slovu děti ze ZŠ Leandra Čecha. Jejich moderátor nám popřál hlavně zdraví a pohodu. K našemu překvapení se náhle otevřely dveře a v nich stáli pan starosta s panem místostarostou, kteří nám  s kyticemi růží přišli také popřát k našemu svátku. Bylo to milé.

Děti pak pokračovaly ve svém programu. Slyšeli jsme vtipné verše, dívky ze 7. ročníku zacvičily, 1 chlapec troubil na trubku, následovala veršovaná pohádka s obrázky a na závěr další chlapec zahrál na klavír. Celé pásmo se nám moc líbilo. Poděkovali jsme paní učitelce Petrové za přípravu, předali jsme jí květiny a ji i děti pohostili chlebíčky a zákusky. Občerstvení bylo samozřejmě připraveno pro všechny naše členy.

Náš člen Vlastík Svoboda nám potom hrál na klávesy a my jsme si společně zazpívali a zatančili. Bylo to moc pěkné odpoledne.

Za seniory:  Mgr. Libuše Topinková

Fotky:  Vlastimil Svoboda