KLUB SENIORŮ

Návštěva Prahy

Rubriky: Klub seniorů
/ Jaroslava Hnízdilová

V úterý 17. října se skupina 17 seniorek vypravila do Prahy. Jako vždy jsme jely vlakem a cesta tam i zpátky proběhla bez problémů. Cílem naší …

Návštěva Prahy

V úterý 17. října se skupina 17 seniorek vypravila do Prahy. Jako vždy jsme jely vlakem a cesta tam i zpátky proběhla bez problémů. Cílem naší cesty byl Obecní dům na náměstí Republiky. Po příjezdu jsme se prošly po Václavském náměstí a ulicí Na příkopech jsme došly k cíli naší cesty.

Po otevření pokladny v 10 hodin jsem zakoupila vstupenky jak na výstavu A. Muchy, tak i na komentovanou prohlídku. Nejdříve jsme si šly prohlédnout výstavu, na kterou jsme byly velmi zvědavé, neboť nás zajímalo, jak budou obrazy s pomocí digitálních technologií rozpohybované. Všichni jsme nakonec konstatovaly, že to bylo nádherné, o tom svědčí i to, že jsme se kochaly téměř 2 hodiny. Dozvěděly jsme se mnoho zajímavostí o samotném Muchovi i jeho obrazech.

Do komentované prohlídky nám zbývala pouze hodina, a tak byl čas zajít si na kávu. Některé z nás šly do Palladia, jiné zůstaly v kavárně Obecního domu, která je také velmi krásná.

Ve 12.45 nám začala komentovaná prohlídka. Začaly jsme ji v největším sále, a to Smetanově síni, kde nám paní průvodkyně přiblížila historii vzniku Obecního domu. Potom se zaměřila na výzdobu Smetanovy síně. Pokračovaly jsme jednotlivými sály, jako například cukrárnou, sálem Boženy Němcové, sálem Palackého, Riegra, Grégra i Primátorským. Všude byla vidět nádherná výzdoba, na které se podíleli přední umělci té doby (Šaloun, Ženíšek, Mucha, Mánes aj.) Překrásné bylo i perfektní sladění stropů, záclon či závěsů. Jedním slovem nádherná secese. Paní průvodkyně byla velmi milá a perfektně se vyznala jak v historii Obecního domu, tak i v našich dějinách.

Plny dojmů jsme se potom vypravily na oběd a po něm na vlakové nádraží a v 16.06 jsme z Prahy odjely, s tím, že na jaře si opět něco vybereme a budeme rozšiřovat naše znalosti o Praze.

 

Zapsala a fotografovala: Mgr. Jaroslava Hnízdilová

Mgr. Libuše Topinková,
Mgr. Jaroslava Hnízdilová
  • : předsedkyně KS
  • : místopředsedkyně KS

Finančně podporuje

nmnm_red_220x170