BEZPEČNOST SENIORŮ

PŘEDNÁŠKA  „ BEZPEČNOST  SENIORŮ“

11.února nás navštívili protagonisté projektu „ Senioři bez nehod“. Jezdí mezi seniory po republice a snaží se nás upozornit, abychom stárnuli bezpečně. Podíl seniorů na celkovém počtu obětí nehod neustále narůstá. Kampaň je zaměřena na seniora v roli řidiče, chodce, cyklisty a cestujícího prostředky hromadné dopravy.

Byli jsme příjemně překvapeni, jak mají tyto přednášky pěkně, humorně, srozumitelně připravené. Jednalo se o přednášku formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Jejich cílem je snížení nehodovosti seniorů. Chování seniorů v provozu, doporučení opatření jejich bezpečnosti. Připomenutí pravidel silničního

provozu pro řidiče, cyklisty a chodce. Upozornění na zdravotní omezení vyplývající z věku účastníka silničního provozu. Informování o vedlejších účincích léků a dalších rizikových faktorech.

Nemělo by se zapomínat i na reflexní doplňky, abychom byli lépe vidět, jak je máme nosit a kdy. Pozorně jsme poslouchali a určitě se budeme snažit stárnout bezpečně. Závěrem jsme každý obdrželi : Zpravodaj – Senior bez nehod, Stárnout bezpečně, Magnesium 1/ 3 l.

Děkujeme, že v této akci náš Klub seniorů navštívili. Bylo to poučné.

Za seniory:  Helena Žáková

Foto:  Vlastimil Svoboda